„Żonkile” na 70. rocznicę…

19 kwietnia w naszej szkole odbyła się akacja „Żonkile”.
Celem akcji było upamiętnienie walki zbrojnej żydowskich powstańców w getcie warszawskim . Wydarzenie to jest następstwem warsztatów pod hasłem: „70. rocznica powstania w getcie warszawskim”, zorganizowanych przez OBEP IPN w Szczecinie. Zdjęcia z akcji można oglądnąć na podanej niżej stronie.

Pani Wiktoria Chmielewska, szkolna koordynatorka akcji, zorganizowała szereg przedsięwzięć przygotowujących uczniów do obchodów:
1) zapoznano uczniów z podstawową faktografią dotyczącą getta warszawskiego (pojęcie getto, chronologia, omówienie tragicznych warunków egzystencji żydowskiej w getcie, wyjaśnienie dlaczego Żydzi podjęli walkę, tragizm losów wywiezionych do obozów zagłady oraz walczących)
2) odbyła się projekcja fragmentów „Niedokończonego filmu”, której towarzyszył krótki komentarz. Uczniowie pojęli próbę odpowiedzi na pytanie, dlaczego film nigdy nie został ukończony. Zagadnienia dodatkowe: opisz życie w getcie, jak wyglądały zabawy Twoich rówieśników w getcie, czy obrazy przedstawione na filmie nakręconym przez Niemców są całkowicie zgodne z prawdą?
3) klasy wykonały żonkile (z otrzymanych szablonów) nauczyciele zaś wyjaśnili dlaczego należy przypiąć je do mundurków szkolnych 19 kwietnia.
Zapraszamy na fotoreportaż.