Sportowiec roku – regulamin

REGULAMIN KONKURSU O TYTUŁ

”SPORTOWCA ROKU”

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR8 im. JANA PAWŁA II W POLICACH


 

 1. Organizatorem konkursu są nauczyciele wychowania fizycznego.
 2. Celem konkursu jest wyłonienie najwszechstronniejszego sportowca szkoły w danym roku szkolnym tj. ucznia reprezentującego szkołę w różnych dyscyplinach sportowych i odnoszącego w nim sukcesy.
 3. W konkursie biorą udział uczniowie klas IV-VI.
 4. Dla zapewnienia prawidłowego przebiegu konkursu nauczyciele wychowania fizycznego przygotują formularz ankiet z regulaminem konkursu.
 5. Ankiety wypełnia uczeń wraz z nauczycielem wychowania fizycznego, uczącym go w danym roku szkolnym. Nauczyciel potwierdza podpisem zgodność danych wpisanych do formularza ze stanem faktycznym.
 6. Uczeń zdobywa punkty za zajęcie danego miejsca w jakichkolwiek zawodach sportowych i pozaszkolnych wg poniższej tabeli. Uczeń powinien przedstawić dyplom, medal, puchar z zawodów, bądź pisemną informację od instruktora lub trenera klubowego, jeśli zawody odbywały się poza terenem i wiedzą naszej szkoły. Punkty dodaje się uczniowi od następnego dnia po ukończeniu poprzedniej edycji konkursu do 20.06 każdego roku szkolnego.
 7. Dziesięciu uczniów, którzy zgodnie z regulaminem zdobędą największą liczbę punktów (ocena z zachowania minimum poprawna, średnia ocen powyżej 4,0 ) zostaną finalistami konkursu.
 8. Finalista, który zdobył największą liczbę punktów zostaje laureatem konkursu i otrzymuje tytuł „Sportowca Roku”. 

   

   

   

   

  PUNKTACJA

RANGA

MIEJSCE 1

MIEJSCE 2

MIEJSCE

3-4

MIEJSCE

5-8

MIEJSCE

9-16

MISTRZOSTWA

SZKOŁY

6

4

3

2

1

TURNIEJE

MIEJSKIE

8

6

5

3

2

MISTRZOSTWA

GMINY

POWIATU

10

8

6

4

3

TURNIEJE

REJONOWE

12

10

8

6

5

TURNIEJE

WOJEWÓDZKIE

20

16

13

10

8

MISTRZOSTWA WOJEWÓDZTWA

25

20

16

12

10

TURNIEJE

OGÓLNOPOLSKIE

35

30

25

15

12

MISTRZOSTWA POLSKI

50

40

30

20

15