Potyczki wiosny z zimą

To tytuł projektu edukacyjnego, w którym uczestniczą uczniowie filii oraz przedszkolaki z PP 8. Przez trzy tygodnie dzieci rozwijały wiedzę na temat zmiany pór roku.

Wszystkie grupy spotkały się z leśnikiem, szukały pierwszych oznak wiosny w lesie, oglądały prezentacje multimedialne, uczyły się piosenki i wykonywały Marzanny. Spotkały się także z Panem W. Gawłem, który opowiedział  dzieciom o zwyczaju pożegnania zimy. 21 marca odbędzie się podsumowanie projektu. Tego dnia dzieci spotkają się, by podzielić się zdobytą wiedzą. Pójdą także pożegnać zimę i spalą Marzanny. W ten sposób uroczyście rozpoczną wiosnę, bogatsze o zdobytą wiedzę i umiejętności.

Zapraszamy do galerii.