Projekt „Cyfrowa szkoła”

Uczniowie naszej szkoły często pracują z wykorzystaniem technologii informacyjnych. W ramach projektu „Cyfrowa szkoła” powstało wiele ciekawych prezentacji w języku angielskim. Oto niektóre z nich: