Police: ROBOTY BUDOWLANE POLEGAJĄCE NA REMONCIE/KONSERWACJI ŁĄCZNIKA F ORAZ HOLU BUDYNKU C W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 8 W POLICACH
Numer ogłoszenia: 57845 2016;
data zamieszczenia: 24.05.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU roboty budowlane

Ogłoszenie o zamówieniu

SP-8_ŁF_siwz

zał. nr 1 do siwz

zał. nr 2 do siwz

zał. nr 3 do siwz

zał. nr 4 do siwz

zał. nr 5 do siwz

zał. nr 6 do siwz

zał. nr 7 do siwz

zał. nr 8 do siwz

zał. nr 10 do siwz

zał. nr 11 do siwz

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 14.06.2016 r.

Police: Przetarg nieograniczony na roboty budowlane polegające na remoncie toalet na I i II piętrze w budynku A-1 w Szkole Podstawowej nr 8 w Policach. Numer ogłoszenia: 68497 – 2015 ; data zamieszczenia : 13.05.2015 r.

Ogłoszenie o zamówieniu – roboty budowlane.

Ogłoszenie o zamówieniu

SP-8_siwz

zał. nr 1 do siwz

zał. nr 2 do siwz

zał. nr 3 do siwz

zał. nr 4 do siwz

zał. nr 5 do siwz

zał. nr 6 do siwz

zał. nr 7 do siwz

zał. nr 8a do siwz

zał. nr 8b do siwz

zał. nr 8c do siwz

zał. nr 8d do siwz

zał. nr 8e do siwz

zał. nr 9 do ziwz

zał. nr 10 do siwz

zał. nr 11 do siwz

Wynik przetargu 27.05.2015r.

 

Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania wraz z jego montażem oraz wykonaniem bezprzewodowej sieci komputerowej na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 8 w Policach w ramach programu Cyfrowa szkoła
Numer ogłoszenia: 208791 – 2012; data zamieszczenia: 01.10.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ – sprzęt komputerowy

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Wyjaśnienia i modyfikacja specyfikacji istotnych warunków zamówienia – 6.10.2012 r.

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

1 / 2