Zajęcia pozalekcyjne w roku szkolnym 2016/2017

 

 • Kółko wokalne kl. I – IIIwtorek 15.15 – 16.00 – p. Ewa Iwańska
 • Koło plastyczne – czwartek 9.40 – 11.25 – p. Agnieszka Matuszak
 • Kółko matematyczne kl. IIpiątek 14.20-15.10 – p. Beata Śliwa
 • Kółko matematyczne kl. IIIponiedziałek 15.10 – 16.00 – p. Beata Śliwa
 • SKS kl. I – III chłopcyponiedziałek 15.15 – 16.00 – p. Piotr Majka
 • SKS kl. I – III dziewczynkiponiedziałek 16.00 – 16.45 – p . Piotr Majka
 • Gimnastyka korekcyjnaśroda godz. 1515 – 1600 – p. Piotr Majka
 • Kółko plastyczne kl. I – IIIczwartek 9.40 – 11.25 – p. Agnieszka Matuszak
 • Klub Miłośników Zwierzątpiątek godz. 14.30- 16.00 p. Alicja Ochał
 • Kółko kulinarne –czwartek 15.15 – 16.00 – p. Kamila Minda
 • Rozwijanie umiejętności wielorakich – środa 9.50 – 10.35 – p. Kamila Minda
 • Koło języka niemieckiego – wtorek 15.15 – 16.00 – p. Renata Grałek
 • Koło języka angielskiego kl. III – środa 15.15 – 16.00 – p. Małgorzata Mulczyńska
 • Koło turystyczne – raz w miesiącu wg indywidualnych ustaleń p. Jadwiga Kita
 • Koło muzyczne kl. I – wtorek 9.50 – 10.35 – p. Renata Grałek
 • Koło teatralne – wg indywidalnych ustaleń – p. Anna Lintas
 • Koło artystyczne – wtorek i czwartek 8.00 – 8.45p. Jolanta Myśków
 • Wyrównywanie szans edukacyjnych z języka polskiego dla uczniów powracających z zagranicy piątek 11.40 – 12.25 – p. Jadwiga Kita