Grupy zerowe

W oddziale przedszkolnym przy Szkole Podstawowej nr 8 w Policach dzieci są podzielone na 2 grupy A i B.  Zajęcia w grupach prowadzone są przez:

  • mgr Małgorzatę Banasik (gr. 0- A  ),
  • mgr Iwonę Kalkę (gr. 0-B   ),
  •  

Do grup zerowych uczęszczają dzieci w wieku 5-6 lat.

Zajęcia prowadzone są pod kątem przygotowania dzieci do nauki w klasie pierwszej. Podopieczni  uczą się w oparciu o program edukacji przedszkolnej, w którym główny cel został położony na aktywność dziecięcą w różnych jej obszarach: społecznym, językowym, poznawczym, artystycznym, ruchowym i zdrowotnym.

Nauczyciele kształtują gotowość do opanowania umiejętności czytania i pisania oraz wspomagają rozwój i edukację dzieci.

Oddział Przedszkolny oferuje również zajęcia muzyczno-ruchowe i logopedyczne ponadto podopieczni uczestniczą w zajęciach religii i języka angielskiego.

Więcej informacji na temat działalności zerówek można przeczytać
w kategorii: Grupy zerowe