Nasz Patron

  • Droga do wyboru imienia

Dwudziestolecie istnienia placówki społeczność szkolna chciała uczcić poprzez nadanie szkole imienia. Przygotowania do wyboru patrona trwały dwa lata. W pierwszym etapie zgłoszono 11 propozycji. W kolejnym etapie wyłoniono trzech kandydatów: Jana Pawła II, Henryka Sienkiewicza, i Mikołaja Kopernika. Ostatnią ankietę przeprowadzono we wrześniu 2005 r. wśród uczniów naszej szkoły, ich rodziców i nauczycieli. Wzięło w niej udział 1959 osób, a 1558 wskazało jako patrona – Jana Pawła II.

  • Uzasadnienie wyboru

Papież Jan Paweł II – to wielki myśliciel, filozof, dramaturg. Swoim życiem i postawą uczył, jak stawać się lepszymi ludźmi, jak dążyć do doskonałości. Jednoczący na całym świecie ludzi różnych przekonań, kultur, religii i stanów. Człowiek, który Swą skromnością, prostotą i mądrością wzbudzał szacunek innych, a głoszone przez Niego wartości rozumiane były wszędzie. Wielki patriota zawsze żywo interesujący się tym, co działo się w Ojczyźnie. Duchowy przywódca Polaków, przynoszący pokój, radość i nadzieję.

Sądzimy, że nadanie szkole imienia tak wielkiego człowieka, pozwoli lepiej zrozumieć młodym ludziom wartości, którymi Papież kierował się. Niech odtąd Jego słowa staną się naszym mottem:
„Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od Was nie wymagali”.

18 maja 2006 r. w dzień imienin Papieża odbyła się podwójna uroczystość – nadanie szkole imienia oraz uczczenie dwudziestolecia istnienia placówki. Od tego momentu, corocznie – w dniu 18 maja szkoła obchodzi swoje święto.