Przetargi

Police: ROBOTY BUDOWLANE POLEGAJĄCE NA REMONCIE/KONSERWACJI ŁĄCZNIKA F ORAZ HOLU BUDYNKU C W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 8 W POLICACH
Numer ogłoszenia: 57845 2016;
data zamieszczenia: 24.05.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU roboty budowlane

Ogłoszenie o zamówieniu

SP-8_ŁF_siwz

zał. nr 1 do siwz

zał. nr 2 do siwz

zał. nr 3 do siwz

zał. nr 4 do siwz

zał. nr 5 do siwz

zał. nr 6 do siwz

zał. nr 7 do siwz

zał. nr 8 do siwz

zał. nr 10 do siwz

zał. nr 11 do siwz

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 14.06.2016 r.