Zajęcia pozalekcyjne

Propozycje dla uczniów kl. I – III

Koła zainteresowań

Zajęcia pozalekcyjne w filii szkoły w roku szkolnym 2016/2017

Kółko wokalne kl. I – III –wtorek 15.15 – 16.00 – p. Ewa Iwańska
Koło plastyczne – czwartek 9.40 – 11.25 – p. Agnieszka Matuszak
Kółko matematyczne kl. II –piątek 14.20-15.10 – p. Beata Śliwa
Kółko matematyczne kl. III –poniedziałek 15.10 – 16.00 – p. Beata Śliwa
SKS kl. I – III chłopcy – poniedziałek 15.15 – 16.00 – p. Piotr Majka
SKS kl. I – III dziewczynki –poniedziałek 16.00 – 16.45 – p . Piotr Majka
Gimnastyka korekcyjna – środa godz. 1515 – 1600 – p. Piotr Majka
Kółko plastyczne kl. I – III –czwartek 9.40 – 11.25 – p. Agnieszka Matuszak
Klub Miłośników Zwierząt – piątek godz. 14.30- 16.00 – p. Alicja Ochał
Kółko kulinarne –czwartek 15.15 – 16.00 – p. Kamila Minda
Rozwijanie umiejętności wielorakich – środa 9.50 – 10.35 – p. Kamila Minda
Koło języka niemieckiego – wtorek 15.15 – 16.00 – p. Renata Grałek
Koło języka angielskiego kl. III – środa 15.15 – 16.00 – p. Małgorzata Mulczyńska
Koło turystyczne – raz w miesiącu wg indywidualnych ustaleń – p. Jadwiga Kita
Koło muzyczne kl. I – wtorek 9.50 – 10.35 – p. Renata Grałek
Koło teatralne – wg indywidalnych ustaleń – p. Anna Lintas
Koło artystyczne – wtorek i czwartek 8.00 – 8.45 – p. Jolanta Myśków
Wyrównywanie szans edukacyjnych z języka polskiego dla uczniów powracających z zagranicy – piątek 11.40 – 12.25 – p. Jadwiga Kita