Szkoła od wielu lat osiąga bardzo dobre wyniki w egzaminach zewnętrznych, co świadczy o wysokim poziomie nauczania. Od 2004 r. nasi uczniowie przewyższają wynik ogółu populacji szóstoklasistów w skali: gminy, województwa, okręgu i kraju.

Szkoła – 24,23

Gmina – 24,00

Województwo – 22,99

Okręg – 23,37

Kraj – 24,03

Szkoła Gmina Kraj
Czytanie 7,25 7,2 7,3
Pisanie 5,7 5,57 6,34
Rozumowanie 4,3 4,46 4,16
Korzystanie z informacji 2,6 2,65 2,48
Wykorzystanie wiedzy w praktyce 4,44 4,11 3,75